Betere zelfredzaamheid

Liv voor het hoofd is gebaseerd op uiteenlopende therapievormen, waaronder positieve psychologie, mindfulness, ACT en CGT. Patiënten oefenen en leren in eigen tijd. Hierdoor krijgen patiënten meer grip op hun eigen behandelproces. Dit maakt hen zelfredzamer en krachtiger.

Versterkte communicatie

Liv voor het hoofd versterkt de persoonlijke communicatie met de patiënt. Het biedt een waardevolle aanvulling op face-to-face gesprekken. Met (interactieve) oefeningen en modules, psycho-educatie, animaties en vragenlijsten. Speciaal aangepast op de persoonlijke situatie van de patiënt.

Wat zeggen zorgprofessionals?

Elke dag streven we ernaar om de zorg te optimaliseren. Dankzij Liv meer zorg voor patiënten in dezelfde tijd.

De patiënt krijgt meer regie over en vertrouwen in zijn eigen proces

Jessica van der Staak
Docent Hanzehogeschool en psycholoog
Lees meer

Gevalideerde modules en vragenlijsten

De oefeningen, modules en vragenlijsten binnen Liv voor het hoofd zijn gebruiksvriendelijk en flexibel inzetbaar voor een brede doelgroep. Ontwikkeld samen met experts en zorgprofessionals uit het werkveld, het lectoraat Personalised Digital Health en de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen.

Psychische ondersteuning, gericht op het verminderen van klachten
Onder andere gebaseerd op positieve psychologie, mindfulness, ACT en CGT.
Maakt patiënten zelfredzamer en krachtiger
Ontwikkeld in samenwerking met experts en zorgprofessionals