E-health
6/12/2021

Liv gaat aan de slag met SOLK

Door
Denise van Gelder

SOLK? Wat is het?

Iedereen heeft wel eens klachten die niet goed te verklaren zijn. Meestal gaan deze klachten vanzelf weer over. Als de klachten aanhouden, erger worden of er andere klachten bijkomen, wordt er door de cliënt een bezoekje gebracht aan de huisarts om te onderzoeken waar de klachten vandaan komen.
Als de arts dan na lichamelijk onderzoek geen oorzaak heeft kunnen vinden waarmee de klachten verklaard kunnen worden, wordt er gesproken van SOLK. Dit staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

SOLK: het komt vaker voor dan je denkt

Binnen de huisartsenpraktijk worden veel mensen gezien die kampen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Uit cijfers blijkt namelijk dat 40% van de consulten bij de huisarts gaan over lichamelijke klachten waar geen of onvoldoende somatische verklaring voor gevonden wordt.

De meest voorkomende klachten waar niet altijd direct een verklaring voor is, zijn:

  • Vermoeidheid
  • Concentratie-of geheugenproblemen
  • Hoofd- en nekpijn
  • Maag-, buik- of darmklachten
  • Rugpijn of andere spier- en gewrichtspijn
  • Duizeligheid of evenwichtsproblemen
  • Hartkloppingen
  • Pijn (na een blessure of aandoening)

De klachten die ervaren worden kunnen vanzelf overgaan, maar het komt ook voor dat cliënten er jaren last van hebben. Dit laatste zorgt voor een grote ziektelast, een minder goede kwaliteit van leven, minder goed kunnen functioneren, en angstklachten en depressieve klachten.

Mensen die last hebben van lichamelijke klachten willen graag begrepen en geholpen worden, maar blijken er veel moeite mee te hebben wanneer ze voor de lichamelijke klachten naar de specialistische tweedelijnszorg worden doorverwezen. Dit sluit namelijk niet altijd aan op de ideeën van de cliënt (slechts een kwart van de cliënten die wordt doorverwezen, is hier werkelijk in geïnteresseerd). Zij hebben namelijk last van lichamelijke klachten en beschouwen de oorzaak dus ook als lichamelijk.

   

Belangrijke rol voor de huisartsenpraktijk

Doordat we spreken van lichamelijke klachten is er een grote en belangrijke rol weggelegd voor de huisartsenpraktijk. De NHG-standaard stelt ook dat cliënten met milde tot matig ernstige SOLK klachten binnen de huisartsenpraktijk behandeld kunnen worden. De huisarts levert dus samen met de POH-GGZ het grootste gedeelte van de SOLK-zorg. SOLK kan samen gaan met psychische klachten of stoornis: de lichamelijke klachten kunnen bij de cliënt psychische klachten teweegbrengen, maar andersom is ook mogelijk, dat de psychische stoornis/klachten tevens voor lichamelijke klachten zorgt.

De lichamelijke klachten die de cliënt ervaart kunnen een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Het kan allerlei negatieve gevolgen hebben, namelijk: emotionele gevolgen, gedragsmatige gevolgen, sociale gevolgen en lichamelijke gevolgen. De cliënt kan bijvoorbeeld sneller prikkelbaar zijn of bepaalde situaties uit de weg gaan. Het kan voor de cliënt lijken alsof de klacht, en de gevolgen die daarbij komen kijken, zijn leven overnemen.

   

Liv wil bijdragen aan SOLK-klachten


Om de cliënt te helpen de controle terug te krijgen op zijn leven en de gevolgen die hij ervaart te verminderen, heeft Liv haar aanbod uitgebreid met een opbouwende E-health module. Deze module is vormgegeven aan de hand van de Problem Solving Treatment (PST).

De PST is een behandelmethode die gebaseerd is op de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en het gevolgenmodel. De ingebouwde E-health module bespreekt de gevolgen en problemen van de lichamelijke klachten. De oorzaak van de klachten is namelijk niet bekend. Wel is het mogelijk om de aandacht te richten op de gevolgen die de cliënt ervaart en deze gevolgen te veranderen. Met behulp van de PST kan de cliënt begeleid worden in dit proces met als doel om hem strategieën aan te leren waarmee hij beter met de klachten en de gevolgen daarvan om kan gaan.

   

Samen met jouw POH-GGZ behandelaar de PST-training volgen

Uit onderzoek blijkt dat de PST, uitgevoerd door de POH-GGZ, bij mensen met SOLK gunstige effecten laat zien (het verbeteren van het fysiek functioneren, pijn en beperkingen als gevolg van klachten) vergeleken met de gebruikelijke zorg. Een gunstig effect was vooral zichtbaar bij mensen die minder dan 5 jaar klachten (en weinig comorbiditeit hebben).

Kortom: het volgen van de PST-training, begeleid door de POH-GGZ, kan de cliënt helpen om de gevolgen van de lichamelijke klacht te verminderen om zo de controle weer terug te krijgen op zijn leven.

Wil je meer weten?

Neem eens contact op, we helpen je graag.

Neem contact op