Liv applicatie
22/5/2023

Meer over overbelasting, overspanning, burn-out

Door
Denise van Gelder

In de moderne wereld van vandaag, waar werk en prestaties belangrijk zijn, is het niet ongewoon dat mensen te maken krijgen met stressklachten, zoals overbelasting, overspanning en/of burn-out. Dit kan het gevolg zijn van langdurige overbelasting, die de fysieke en mentale gezondheid van een persoon kunnen aantasten. Dit is de reden waarom onze module "Overbelasting, overspanning en burn-out" juist nu zo belangrijk is.

Meer over overbelasting, overspanning en burn-out

Overbelasting kan optreden wanneer de draagkracht (dat wat je aan kunt) niet in balans is met de draaglast (dat wat er van je gevraagd wordt). Als dit voor een korte periode is, is dat geen probleem, maar als dat te lang en te vaak voorkomt herstelt jouw lijf niet meer goed.  
Dit leidt tot een toename van stresshormonen, zoals cortisol en adrenaline, wat kan leiden tot fysieke en mentale vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en slapeloosheid. Als deze symptomen aanhouden, kan dit uiteindelijk leiden tot overspanning.


Overspanning wordt gekenmerkt door een toename van de symptomen van overbelasting, samen met aanhoudende klachten zoals gevoelens van uitputting en emotionele instabiliteit. Mensen met overspanning vinden het vaak moeilijk om zich te concentreren of te ontspannen, en kunnen ook te maken krijgen met lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, maagpijn en spierpijn.

Burn-out is het eindresultaat van een langdurige en onbehandelde overbelasting en overspanning. Dit kan leiden tot een gevoel van complete uitputting en een gebrek aan motivatie en interesse in het werk en het dagelijkse leven. Mensen met een burn-out hebben vaak te maken met depressieve symptomen, zoals gevoelens van hopeloosheid en een verlies van interesse in sociale activiteiten.

Meer over onze uitgebreide module

Onze module "overbelasting, overspanning en burn-out" is ontworpen om mensen te helpen bij het begrijpen van deze symptomen en hen te voorzien van effectieve technieken om stress en burn-out te voorkomen en te behandelen.

Door deze module te volgen leert de cliënt wat de termen overbelasting, overspanning en burn-out inhouden en het verschil daartussen. Ook worden er handvatten aangereikt om de klachten te verhelpen. De cliënt krijgt meer inzicht in zijn klachten en wat hem energie kost en waarvan hij energie krijgt, om een eventuele terugval te voorkomen.

Losse oefeningen die kunnen helpen


Binnen Liv hebben we meer dan 100+ oefeningen. Omdat onze modules los in te zetten zijn kun je ook zelf een aantal oefeningen toevoegen die voor jouw patiënt interessant zijn. Hier geven wij een aantal voorbeelden die aansluiten bij deze module.

  • Aanspannen en ontspannen
  • Buikademhaling
  • Cirkel van invloed en betrokkenheid
  • De diepe ademhaling
  • Helpende gedachten (korte versie)
  • Kalmeer je gedachten
  • Hier en nu
  • Yogra Nidra

Meer weten over Liv?

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn binnen jouw praktijk? Neem dan eens contact op. We helpen je graag.