E-health
27/9/2021

Samen tegen eenzaamheid

Door
Denise van Gelder

Sinds de coronacrisis is het percentage eenzame mensen enorm gestegen. Omdat dit een serieus probleem is, brengen wij bij Liv de week tegen eenzaamheid onder de aandacht. Lees hier meer over de week tegen eenzaamheid.

Wat is de week tegen eenzaamheid?

In de week tegen eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Er is een ontzettend leuk en actief actieprogramma: eén tegen eenzaamheid. Iedereen kan deelnemen en er is voor iedereen wel wat leuks te doen. Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS met als doel om mensen te verbinden. Bekijk de website voor meer informatie over het evenement. Kom jij ook?

   

Samen met Liv tegen eenzaamheid

Bij Liv merken we ook dat er veel vraag is naar oefeningen rondom eenzaamheid. Daarom lichten wij in het kader van de week tegen eenzaamheid een aantal oefeningen uit.

Oefening: eenzaamheid tegengaan

Deze oefening is vrij algemeen en begint met een korte introductie. Vervolgens wordt het begrip eenzaamheid uitgelegd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen emotionele, sociale, existentiële eenzaamheid en sociaal isolement. Er wordt uitgelegd dat eenzaamheid een subjectieve ervaring is, dus voor iedereen anders kan zijn. Daarnaast worden kort de gevolgen van eenzaamheid benoemd.

Daaropvolgend worden handvaten geboden, die zich op verschillende aspecten van eenzaamheid focussen: onderhouden van contacten, nieuwe contacten en het emotionele aspect. Ten slotte gaat de cliënt zelf aan de slag met het aanpakken van eenzaamheidgevoelens, op basis van de informatie en handvaten van de vorige pagina's.

   

Oefening: door de ogen van de ander

In deze oefening wordt de cliënt gevraagd om minstens één, maar bij voorkeur minstens 3 mensen die ze goed kennen te vragen of elk van hen een kort verhaal wil schrijven over wat ze in de cliënt waarderen/bewonderen. Dit zorgt voor waardering, en laat zien dat ze er niet alleen voorstaan.

De cliënt nodigt zelf de personen uit door een e-mailadres in te voeren in Liv. Liv stuurt het verzoek naar diegenen en zij kunnen een verhaal schrijven. Hiervoor hoeven zij niets te downloaden of installeren. Deze verhaaltjes worden automatisch geüpload naar het dagboek van de cliënt en zijn tevens terug te zien bij de resultaten van de oefening. Wanneer de verhaaltjes binnen zijn, wordt van de cliënt gevraagd een opsomming van hun positieve eigenschappen op te schrijven.

Oefening: plezierige activiteitenlijst

De oefening is gebaseerd op de Plezierige Activiteiten Lijst (PAL). De cliënt krijgt inzicht in de sociale activiteiten en vrijetijdsbesteding door activiteiten uit de lijst te kiezen die hem plezier geven. De cliënt kan ook zelf activiteiten toevoegen aan de lijst. Ten slotte beantwoordt de cliënt vragen over het gedragsmatig inzetten van deze activiteiten. Met deze oefening kan de cliënt (her)ontdekken waar hij energie uithaalt, om negatieve emoties, spanning en onrust te verminderen. Dit kan eenzaamheid verminderen.

   

Oefening: luisterend oor

Deze oefening verwijst naar de hulplijn van www.luisterlijn.nl (voorheen Sensoor). Deze hulporganisatie biedt een luisterend oor per telefoon, chat en e-mail.
Deze oefening is een eventuele aanvulling op de behandeling, wanneer cliënten meer ondersteuning en sociale steun nodig hebben dan dat de behandelaar of zijn/haar sociale omgeving op dit moment kan bieden. Fijn voor bijvoorbeeld cliënten die het moeilijk vinden om face-to-face steun te vragen of moeite hebben hun emoties te uiten bij mensen om hen heen.

Oefening: zoek verbondenheid

Dit is één van onze nieuwste oefeningen. Deze oefening zal cliënten suggesties meegeven over hoe de cliënt nieuwe relaties kan aangaan of bestaande relaties kan vernieuwen. Hiermee wordt het inlevingsvermogen op de proef gesteld. De oefening biedt suggesties aan waarin de cliënt zijn/haar plan van aanpak kan invullen.

De oefening richt zich niet specifiek op het vergroten van het inlevingsvermogen, maar geeft de cliënt de kans om in sociale situaties te komen waarbij het inlevingsvermogen wordt gestimuleerd.

Het hebben van sociale relaties is één van de belangrijkste behoeften van de mens. Wanneer er niet aan deze behoefte kan worden voldaan, kan iemand zich eenzaam gaan voelen en kunnen de sociale vaardigheden zich niet goed ontwikkelen. Deze oefening kan daarom goed aan eenzaamheid bijdragen.

   

Samen tegen eenzaamheid

Ga jij samen met Liv en de week tegen eenzaamheid de strijd aan? Laten we dit onderwerp een beetje meer aandacht geven, om zoveel mogelijk mensen te helpen bij hun strijd tegen eenzaamheid.